Skip to main content

Faglig bakgrunn

Erfaring

Jeg har vært psykolog siden 1997 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i familiepsykologi. Har tidligere arbeidet i en årrekke innen familievernet. Ved et familiekontor får man mye erfaring og kompetanse med parterapi, alle slags typer livskriser og utfordringer i familier, samlivsbrudd og relasjonelle problemstillinger generelt. Jeg arbeider i dag i full privatpraksis med psykisk helse, traumebehandling og parterapi. 

Som parterapeut har jeg lengre trening i metoden EFT (Emotion Focused Therapy). Ellers er jeg erfaren psykolog på traumebehandling og sertifisert i metoden EMDR (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing). Teoretisk og praktisk er jeg godt forankret innen dagens evidensbaserte retninger innenfor psykologi, traumemetoder sammen med humanistisk, opplevelsesbasert og emosjonsfokusert tilnærming, og med systemiske familieterapeutiske tilnærminger i bunnen.

Jeg er opptatt av hva klienten merker av bedring mellom timene og kan kartlegge dette slik at det sikrer klienten å få ønsket utbytte av behandlingen.

Er tilknyttet med medlemskap i Norsk Psykologforening (NPF), Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), Norsk Forening for Familieterapi (NFFT), Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi (SEFT) og EMDR Norge.  

Har skrevet bok for parforhold og artikler.

Tilbyr ellers individuell veiledning i klinisk arbeid innenfor spesialiteten i  familiepsykologi, eller generell fagutvikingsstøtte for psykologer.

 

Psykologutdanning 

1996:  Autorisert psykolog, fullført profesjonsstudiet i psykologi og embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

2004:  Godkjent spesialist i Klinisk Psykologi (psykologspesialist) med fordypning i familiepsykologi (IAP).

2006:  Fullført 2-årig Veilederprogram i NPFs regi. 

2012:  EFT for par (videreutdanningsprogrammet i Emosjonsfokusert parterapi). Externship. Core skills.

2017:  EMDR traumebehandling (Eye-Movement-desensitization-Reprosessing). Videreutdanning. Sertifisert behandler.

Fra 2008: Har praktisert, deltatt på en del kurs og treninger i Coherence therapy i regi av Coherence Psychology Institute (CPI).

Fra 2023 -2026: tar for tiden videreutdanning og trening i Somatic experiencing metoden.