Kort om erfaring

Jeg har vært psykolog siden 1996 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i familiepsykologi og en erfaren parterapeut. Teoretisk og praktisk er jeg forankret i ulike retninger innenfor psykologien og med system- og kommunikasjonsteori i bunnen. Jeg bruker særlig emosjonsfokuserte, traumebaserte metoder og eksistensielle/opplevelsesbaserte tilnærminger.

Jeg er opptatt av hva klienten merker av bedring mellom timene og gjennom det vi gjør sammen fra time til time, noe som sikrer at du som klient får utbytte av den behandlingsmåten du møter hos meg.

Har LHBT- kunnskaper og erfaring.

Er tilknyttet Norsk Psykologforening (NPF), Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), Norsk Forening for Familieterapi (NFFT) , Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi (SEFT) og EMDR Norge.  

Har skrevet artikler og bok.

Gir forøvrig faglig veiledning til psykologer.