Ulike metoder - en integrativ behandlingsform

 

           

 

EMDR bearbeiding etter traumer (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

 

Jeg er sertifisert EMDR behandler.

EMDR er en anerkjent og effektiv bearbeidingsmetode ved gjenopplevinger og flashbacks etter traumerhendelser (posttraumatisk stresslidelse - PTSD og kompleks PTSD). Den er listet opp som førstevalg av Verdens Helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av PTSD.

EMDR kan brukes for å bearbeide hendelser som skaper angstreaksjoner og symptomer også uten at denne diagnosen foreligger. 

Målet er å få stressreaksjoner til å legge seg. EMDR bearbeiding er en effektiv metode for å legge hendelser og tilhørende reaksjoner bak seg.

EMDR har også den fordel at det kreves noe  mindre verbalt enn vanlig terapisamtale, og kan derfor egne seg godt hvis man gruer seg for å snakke om vanskelige ting.

Ved siden av bearbeiding er det også viktig å mestre triggere og traumereaksjoner i hverdagen gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening. Dette er ferdigheter som gis i forkant og underveis i EMDR behandlingen. Det oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angst, stress og ulik type uro ved traumeplager.

Mer informasjon her: http://emdrnorge.no

  

 

EFT - Emosjonsfokusert terapi

     

 

Bildet over er inspirasjon hentet fra et seminar med Leslie Greenberg der han snakket om forsoning. Han viste dette bildet fra Burning Man av en skulptur der to voksne etter konflikt sitter med ryggene mot hverandre mens det indre barnet i dem begge lengter etter kontakt. Dette er et viktig budskap i EFT, og at man kan lærer å uttrykke seg tryggere fra et sårbart sted. Leslie Greenberg meddeler at man skal huske dette budskapet om forsoning når man står sta og stolte i parkonflikten.

EFT er regnet for å være en effektiv metode som gir gode resultater - både for par og individer. Når det gjelder EFT individualterapi er jeg inspirert av Leslie Greenberg. Jeg anvender ellers metoden for par etter Sue Johnsons modell. Mer informasjon om parterapi EFT finner du under parterapi i menyen.

Sjekk også ut: ISEFT International Society for Emotion-focused Therapy.

Jeg anbefaler den norske boken "Klok på følelser- Det følelsene prøver å fortelle deg" (Gyldendal 2018). Boken behandler temaet følelser på en ny,  tilgjengelig og innsiktsfull måte og anbefales varmt for alle som vil bli klokere. Til boken hører også med et eget nettsted som heter  www.folelseskompasset.no der man kan teste ut seg selv gratis og finne ut av bokens relevans.

Stiegler, Sinding og Greenberg: Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg. Gyldendal, 2018.

       

       

 

 

Følgende innsiktsfulle videoer om følelser må man heller ikke gå glipp av. De er laget av den dyktige og kreative psykologen Anne-Hilde Vassbø Hagen som holder til i Bergen. 

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk - YouTube

 

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (psykologi, følelser, psykisk

 

  

Alfred Jr. & Skyggen - En liten film om å være redd - YouTube

 

 

 

  

Coherence Therapy

 

  

      Hilma af Klimt, svensk kunster (1862-1944)

 

I Coherence terapi metoden utforskes emosjonelt fastlåste spor som leder til symptomer. Det er en type korttidsterapi hvor flere kjente innfallsvinkler brukes, men er satt sammen på en ny måte basert på prinsipper for hukommelse vist i nevropsykologisk forskning over tid.

Metoden er beskrevet av dens grunnleggere i følgende bok:

Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

 

         

  

 

Fremgangsmåtene i Coherence terapi er erfaringsbaserte og det legges vekt på å erfare følelser for at endring skal kunne skje. Det er i metoden et tydelig tilknytningsbasert fokus (nære relasjoner) og eksistensialistisk i sin utdypning av symptomers mening. Metoden er konstruktivistisk i det å skape nye rammer for løsning.

Symptomets mening utforskes ved å se reaksjonene i sammenheng med overlevelse og mestring av tidligere vonde emosjonelle erfaringer. Disse mestringsmåtene som en gang var adaptive og helt nødvendige for å overleve, er blitt fastlåste og med tiden utdaterte uten at det merkes. Hangups i utdaterte mestringsmåter kan i nåtid sies å ha blitt det som utgjør selve problemet og skaper symptomene. Når man går tilbake til fortid og erfarer og ser hva symptomets står i sammenheng til, vil det gi hjernen det riktige sammenligningsgrunnlag til å låse opp symptomet i nåtid.

Selve teorigrunnlaget for metoden er nevrobiologiforskning på minne rekonsolidering og spesielt den del av forskningen som belyser endring av emosjonelle lærdommer. Når forskningen blir forsøkt overført til terapisammenheng er det blitt laget en prosedyre for emosjonelle endringsprosesser som kalles det Therapeutic Memory Reconsolidation. Er metoden riktig tilrettelagt, kan det skapes en endring som får symptomer til å forsvinne på varig basis.

Prosedyren i Coherence terapi er slik at den bringer symptomets mening inn en ny ramme som gjør det mulig å se gamle erfaringer på en helt ny måte som muliggjør en frigjøring fra problemet. 

Jeg bruker prosedyren i Coherence Therapy alene eller som et tillegg til andre metoder for å optimalisere behandlingseffekter.

Les mer her: http://coherencetherapy.org

Video med Bruce Ecker: https://youtu.be/W_Iu6w7na8k

 

           

 

Henvendelse på mail:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller sms: 92635839

© Kopirett. Psykolog Lena Hole