Ulike metoder -hver for seg og sammen

Her vil jeg gi deg innblikk i noen av de metodene jeg bruker i behandling. I tillegg til mindfulnessbasert og kognitiv terapi, metakognitiv terapi, systemiske tilnærminger fra familiepsykologien og mestringsfokuserte tilnærminger, har jeg valgt ut tre metoder som krever litt mer beskrivelse. Det er EMDR traumebehandling, Emosjonsfokusert terapi EFT og Coherence therapy.

           

EMDR - bearbeiding etter traumer (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

Jeg er sertifisert som EMDR behandler. Har også utstyr til dette som noen foretrekker, såsom en lightbar.

EMDR er en anerkjent og mye brukt bearbeidingsmetode ved traumer og kan være særlig effektiv hvis man er plaget av stadige flashbacks og gjenopplevinger etter traumerhendelser og som typisk betegner posttraumatisk stresslidelse - PTSD og kompleks PTSD. Metoden er listet opp som førstevalg av Verdens Helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av PTSD. 

EMDR kan også brukes for å bearbeide andre typer traumer, eller bilder og hangups som skaper angstsymptomer også uten at denne diagnosen PTSD foreligger. 

Målet er å få de sterkeste stress-og traumereaksjonene til å dempe seg eller bli borte, og kunne legge vonde hendelser bak seg gjennom en systematisk bearbeiding.

EMDR har også det særtrekk at det kreves mindre verbalt enn en vanlig terapisamtale. 

Ved siden av bearbeiding kan det føles viktig å mestre triggere og traumereaksjoner i hverdagen og vi går gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening når det trengs. Dette er ferdigheter som læres både i forkant og underveis i EMDR behandling. EMDR oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angstnivå og indre uro ved traumeplager.

Les mer informasjon her: http://emdrnorge.no

 

EFT - Emosjonsfokusert terapi

EFT er regnet for å være effektiv, jobbe dypt og gi gode resultater - det handler om å erfare følelser. Metoden kan få deg til å oppdage at det er følelser der du burde lytte bedre til. Det handler om hvorfor vi har følelser, når de oppstår, hvordan de oppfører seg, hva de vil fortelle oss og hvordan vi kan ha bruk for dem. Jeg anbefaler to norske bøker skrevet av eksperter på EFT. Bøkene behandler temaet følelser og deres funksjon på en tilgjengelig og innsiktsfull måte. Til den første boken hører det også med et fint nettsted som heter  www.folelseskompasset.no Der kan du finne litt ut av hva som er de mest relevante temaene for deg selv før du kjøper boken.

Stiegler, Sinding og Greenberg: Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg. Gyldendal, 2018. 

Hagen & Stiegler: De seks store følelsene. Hvordan emosjonene styrer deg mer enn du aner. Kagge, 2020.

Følgende småfilmer om Alfred og Skyggen er også anbefalt å se. Flere av dem er å finne på YouTube. De er laget av den dyktige og kreative psykologen Anne-Hilde Vassbø Hagen fra Bergen som har bidratt sterkt til å spre EFT kunnskap i Norge. 

 

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk - YouTube

 

 

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (psykologi, følelser, psykisk  

 

 

 

 

En annen metode: Coherence Therapy

                     

          Hilma af Klimt, svensk kunster (1862-1944)

 

Coherence terapi utforsker emosjonelt fastlåste spor basert på hva du har måttet mestre i fortid. Det er en terapiprosedyre hvor flere kjente innfallsvinkler fra klinisk psykologi brukes, men hvor prinsippene for endring er befestet og designet utifra sammenfattende studier på hukommelse i nevropsykologisk forskning 20 år tilbake i tid og har det som grunnlagsteori. Fokuset har vært nåtidige studier av hukommelse på den delen av forskning som er konsentrert rundt det vi lærer oss basert på et adaptivt overlevelsesbasert grunnlag og hva som skal til for å avlære tidligere kunnskap basert på erfaringer som ikke lenger er reelle. Metoden har som mål at man skal kunne frigjøres og begynne å leve sitt liv på nye måter fremover i tid når dette blir tydelig.

Metoden er beskrevet av en som har vært veldig opptatt av dette spørsmålet i nevroforskningen og som også er en dyktig kliniker. Dette ble godt kjent i følgende bok og har inspirert mange klinikere:

Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Jeg vil uttrykke det slik at Coherence Terapi utforsker symptomets mening på en enklere og mer effektiv måte, ved å se reaksjonene i sammenheng med overlevelse og mestring av tidligere vonde emosjonelle erfaringer. Disse mestringsmåtene som en gang var adaptive og helt nødvendige for å overleve, er ubevisste, og er blitt fastlåste, men med tiden utdaterte uten at det merkes. Hangups i utdaterte mestringsmåter kan i nåtid sies å ha blitt det som utgjør selve problemet og skaper symptomet. Når man går tilbake til fortid og erfarer emosjonelt og ser hva symptomet står i sammenheng til, vil det gi hjernen det riktige sammenligningsgrunnlaget, og emosjonelt gi ny adaptiv informasjon og innsikt som kan låse opp symptomet. Målet er å se den gamle berettigelsen av mestringsmåten tydelig og emosjonelt, og se at det ikke lenger gjelder. 

Selve teorigrunnlaget for metoden er basert på en grundig oppsummering av nevrobiologiforskning som belyser hvordan endring av vår oppfatning av emosjonelle lærdommer antas å skje. Når dette som kunnskap blir forsøkt overført til terapisammenheng er det blitt laget en prosedyre for emosjonelle endringsprosesser som kalles Therapeutic Memory Reconsolidation. Rekonsolidering betyr at minner blir lagret på nytt med ny erfaring. Det er når nye relevante erfaringer er overbevisende emosjonelt og oppleves å stå i et direkte motsetningsforhold til de gamle erfaringenes relevans, at denne endringen blir mulig. Er metoden riktig tilrettelagt, kan det skapes en endring som får symptomer til å forsvinne på varig basis fordi man forstår på et nytt emosjonelt nivå at lærdommer ikke lenger er relevante i dagens situasjon.

Prosedyren i Coherence terapi er enkel og den kan bringe symptomets mening inn en ny ramme for å se det som gjør det mulig å se gamle erfaringer på en helt ny måte som muliggjør en frigjøring fra problemet. 

Prosedyren i Coherence Therapy brukes gjerne alene eller som et tillegg for å optimalisere behandlingseffekter ved andre metoder. 

Les mer her: http://coherencetherapy.org

Video med Bruce Ecker: https://youtu.be/W_Iu6w7na8k

 

 

           

 

Henvendelse på mail:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller sms: 92635839

Adresse: Kirkeveien 64A, 0364 OSLO

© Kopirett. Psykolog Lena Hole