Noen metoder inspirerer meg mer enn andre: 

EMDR bearbeiding ved traumer

 

EMDR (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

Sertifisert EMDR behandler.

EMDR er en anerkjent og effektiv bearbeidingsmetode særlig for traumerhendelser (PTSD og kompleks PTSD). EMDR har dessuten den fordel for noen at det kreves mindre verbalisering enn i en vanlig terapisamtale, og kan derfor egne seg godt hvis man gruer seg for å snakke om vanskelige ting. Ved siden av bearbeiding er det også viktig å mestre selve triggerne og traumereaksjonene i hverdagen gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening. Dette er ferdigheter som gis i forkant og underveis i EMDR behandlingen. Det oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angst, stress og ulik type uro ved traumeplager.

Mer informasjon her: http://emdrnorge.no

 

Par og familieterapi

Jeg har som psykolog arbeidet mange år som parterapeut og er spesialist innen familieterapien der man jobber med endring på det som skjer i relasjoner mellom mennesker i konflikt. 

I parterapi kan man få hjelp til å forstå ulike mekanismer som gjentar seg i relasjonen til din kjære. Par kan lære hva som skal til for å forstå hverandre bedre, være på lag, bli bedre kjent med hverandres behov, utvikle en tryggere og varmere kommunikasjon, få hjelp til forsoning og hjelp til å håndtere konflikter og uenigheter av forskjellige slag. 

I mitt arbeid har jeg lært hvor stor betydning det har i menneskers liv at man klarer å få det trygt og godt med sine nærmeste. Jeg har sett at det å gå i slik terapi oppleves som en stor investering der avkastning er svært god. Man kan få tilbake overskudd og glede i hverdagen. Det er en investering som ikke bare spiller inn på at man får det hyggeligere hjemme med sine nærmeste i hverdagen, men at det gir ringvirkninger på helsen til en hel familie, overskudd og fungering i arbeid og på alle andre områder i livet.

Jeg arbeider konkret med utgangspunkt i det spesielle hvert par strever med, og bruker mange typer av intervensjoner tilpasset dette. Jeg anvender metoder som er emosjonsfokuserte og opplevelsesbaserte, kombinert med løsningsfokusert og narrativ tilnærming og andre metoder innen familieterapifeltet. Øvelser og konkrete verktøy gis.

Jeg anvender metoden EFT for par - Emosjonsfokusert terapi. Dette er en av de mest effektive metoder innen parterapi og kan vise til gode resultater. Mer informasjon om EFT for par finner du her: http://www.seft.no/om-emosjonsfokusert-terapi.html).

Jeg bruker også narrativ terapi (etter modell av Epston & White) som er en språklig konstruktivistisk innfallsvinkel som gir mulighet til å være på lag med hverandre og komme på sporet av de gode fortellingene knyttet til identitet og selvfølelse hos begge parter, fortellinger som kan gå tapt når konflikter tar overhånd. En artikkel jeg har skrevet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening viser min bruk av narrativ terapi og metode på et parforhold der den ene var plaget av sjalusi:  http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=308766&a=2

Jeg har tidligere skrevet bok fra parterapifeltet. Boken heter “Kjærlighetskoden - Om å ta vare på det parforholdet du har” (Kagge Forlag 2010). Temaet er tillit, konflikt og forsoning. Temaene og synsvinklene i boken er rettet til par med historier hentet fra parforhold, men det finnes mange type av relasjoner der tillit er tema. Boken kan derfor oss være relevant for å reflektere over foreldre-barn relasjonen, søskenrelasjoner, relasjoner i venneflokken eller på jobben.        

                                                             

    

  

Coherence Therapy

Coherence Therapy er en integrativ form for korttidsterapi hvor flere kjente innfallsvinkler settes sammen på en ny måte basert på nyere hukommelsesforskning. Fremgangsmåtene i behandlingen er erfaringsbaserte der man legger vekt på å kjenne på og erfare følelsene for at endring skal kunne skje. Metoden er konstruktivistisk i det å skape nye rammer for å løse problemer. Det er et tydelig tilknytningsbasert fokus (på nære relasjoner) og er eksistensialistisk i sin utdypning av symptomers mening. Metoden er beskrevet av dens grunnleggere i boken Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Symptomets mening utforskes ved å se reaksjonene i sammenheng med mestring av tidligere vonde emosjonelle erfaringer. Disse mestringsmåtene som en gang var adaptive og helt nødvendige for å overleve, er fastlåste, men blir gjerne med tiden utdaterte uten at vi merker det. Hangups i utdaterte mestringsmåter kan i nåtid sies å ha blitt det som utgjør selve problemet og skaper symptomene. 

Selve teorigrunnlaget for metoden er en oppdatert nevrobiologiforskning på minne rekonsolidering og spesielt den del av forskningen som belyser en varig form for endring av emosjonelle lærdommer. Når forskningen blir forsøkt overført til terapisammenheng er det blitt laget en prosedyre for emosjonelle endringsprosesser som kalles det Therapeutic Memory Reconsolidation. Er metoden riktig tilrettelagt, kan det skapes en endring som får symptomer til å forsvinne på varig basis.

Prosedyren i Coherence terapi er slik at den bringer symptomets mening inn en ny ramme som gjør det mulig å se gamle erfaringer på en helt ny måte som muliggjør en frigjøring fra problemet. 

Jeg bruker prosedyren i Coherence Therapy alene eller som et tillegg til andre metoder for å optimalisere behandlingseffekter.

 

Les mer her: http://coherencetherapy.org