Skip to main content

Hos psykologen - deg i fokus

                  

I et terapirom får man anledning til å utforske tanker og følelser og egne reaksjoner og handlemåter, og lete etter nye innfallsvinkler til et problem hvor man står fast. Vanskelige følelser eller forvirrende behov er noe man kan få anledning til å undersøke nærmere. Ofte har vi verken tid i hverdagen eller erfaring til å kjenne etter og tenke etter, og det kan være godt å sette av tid og ha noen å snakke med. Og det skal være trygt å snakke med noen om følelser, tanker, behov. 

Noen ganger kan følelser ha stor relevans i forhold til å fortelle deg om behovene dine i det livet du lever eller ønsker å leve. Følelser kan gi deg en retning om du er forvirret og fortelle deg hvilken vei du skal gå, om du lytter til dem. De er verdt å utforske innenfor trygge rammer. De kan også få deg til å reflektere over hvilke måter du har funnet det nødvendig å beskytte deg tidligere i livet. Og hva er følelser? Negative følelser, hvorfor er de der? Hvorfor blir du plaget av dem? Finnes det en mening med å være så plaget av dem? Det virker ofte meningsløst. Vonde følelser oppleves for mange som en fiende eller som å være i et fengsel. Man kan både bli oppgitt over seg selv, andre og selve livet når man ikke forstår. Men slike spørsmål er det mange som spør seg. Det kan også være nyttig å se på spørsmålet om når vi skal ta ubehagelige følelser på alvor og når vi ikke trenger det. Noen ganger kan man bak angst og depresjonsplager finne at det bare handler om egne behov som trenger oppmerksomhet for å fremme egen utvikling i livet. Kanskje ligger det til og med kunnskap gjemt bak følelser som kan brukes til å utvikle oss, bli sterkere eller komme tilbake til oss selv.

Siden følelser i så stor grad styrer tanker og handlinger, vil det være lurt å tenke gjennom hvilke emosjonelle lærdommer vi har med oss fra vårt liv. De fleste mennesker opplever vanskelige ting i løpet av et liv. Det styrer oss typisk videre på måter vi ikke er klar over fordi vi har tilpasset oss underveis uten å tenke om det. Vi kan lett begynne å bebreide oss selv hvis vi reagerer irrasjonelt og tilsynelatende uten grunn. Å gi mening til hvordan en frykt styrer oss, men også beskytter oss, eller beskytter oss feil, kan i seg selv forandre bildet. Kanskje kan symptomer og plager avta når du gir dette oppmerksomhet slik at du kan se deg selv i en ny sammenheng.

I terapi kan man utforske veiene ut av fastlåsthet. Ønsker, behov og blokkerte drømmer kan vise vei. Aha opplevelser kan dukke opp, løsninger kan også komme av seg selv mens vi berører selvet problemet. Hele prosessen er et emosjonelt arbeid med deg selv. Vi kan gjennom å se på hva vi er redde for i dag og bakover i tid, lære hva vi trenger i stedet fremover i tid, hva vi egentlig vil, drømmer om og har behov for. Komme tilbake til oss selv. Finne en retning som gir oss roen tilbake.