Om traumer, angst og depresjon

              

 

Når vi opplever vonde, uforståelige og sterkt truende hendelser slik at det skaper traumer, kan man si at det var normal måte å beskytte seg på i en unormal situasjon. Det er når det blir fastlåst emosjonelt som beredskap i lang tid etter at faren er over, at vi kan snakke om traumer. Traumereaksjoner styres fra normale men primitive fryktbaserte strukturer som samarbeider med kroppen for å overleve og beskytte oss fremover tid. Utifra situasjonen man var i valgte kroppen lynraskt for deg en måte å overleve: flykte/unngå, eller slåss og kjempe mot, eller fortrenge og numme ut. Det er dette og andre mestringsstrategier som gjerne blir det fastlåste etter at faren er over.

Når man så er utenfor fare er det tid for å bearbeide, for eksempel søke trygghet og fortelle det til noen. Men det kan føles ubehagelig å fortelle andre, iallefall hvis man ikke har personer i nærheten som er oppmerksomme eller er til å stole på. Man kan ha prøvd å fortelle til noen uten å lykkes med å nå frem, og da er det lett å gi opp slik at man i stedet går med det alene. Hvis man må skyve det bort, kan det skape uro, sinne eller tristhet på lengre sikt. Traumer er gjerne noe som har satt seg fast som skremmende, vanskelig å tenke på, uforståelig, skamfullt og uten språk, og som krever mye krefter for å holde nede på sikt. Det kan ta mange år før man modnes til å tåle å ta det inn og se på det igjen.

Jeg jobber mye med hvordan klare å komme over traumehendelser, f.eks etter ulykker, vold eller seksuelle overgrep, mobbing eller andre sterkt negative emosjonelle erfaringer som har satt spor. 

Jeg legger gjerne opp et løp der vi før behandling av alvorlige traumehendelser, identifiserer og prøver å mestre triggerne og traumereaksjoner bedre i hverdagen slik at man skal kjenne seg tryggere. Dette er viktig å gjøre både før og parallelt ved alvorlige traumer som ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD og kompleks PTSD).

Metoden EMDR er en anerkjent måte å behandle PTSD (se mer om EMDR under metoder i menyen).