Om traumer, angst og depresjon

      

 

Når vi opplever vonde, uforståelige eller sterkt truende hendelser, skaffer man seg ofte nye måter å mestre på som er utenfor normalen av en selv for å håndtere situasjonen. Men enda riktigere er det å si at man reagerer normalt i en unormal situasjon. Det er når det blir til fastlåste mønstre av slik beredskap i lang tid etter at faren er over, at vi kan snakke om traumer. Traumereaksjoner styres fra normale men primitive fryktbaserte strukturer som samarbeider med kroppen for å overleve og beskytte oss langt fremover tid. I truende situasjoner velger kroppen en måte å overleve: flykte/unngå, eller slåss og kjempe mot, eller fortrenge og numme ut. Det er mestringsstrategier som gjerne blir det fastlåste etter at faren er over og det er dette som skaper symptomer. 

 

Når man er utenfor fare er det tid for å bearbeide, for eksempel søke trygghet og fortelle det til noen. Men det er ikke sikkert det er noen der, eller det kan føles ubehagelig å fortelle andre, i alle fall hvis man ikke har personer i nærheten som er oppmerksomme og til å stole på. Man kan ha prøvd å åpne seg til noen uten å lykkes med å nå frem, og da er det lett å gi opp. Så bærer man det i stedet alene. Hvis man må skyve noe bort, kan det over tid bli en belastning, skape uro, sinne eller tristhet på lengre sikt som vi ikke lenger forstår årsakene til. Traumer er gjerne noe vi gjerne gjemmer bort, noe vi gjerne hopper over å tenke på hvis ikke har noen å dele det med. Det kan bli uforståelig, skamfullt og uten språk. På sikt krever det mye krefter å holde det nede. Det kan ta mange år før man modnes til å tåle å ta det inn og se på det igjen.

 

Jeg jobber mye med hvordan klare å komme over traumehendelser, f.eks etter ulykker, vold eller seksuelle overgrep, mobbing eller andre sterkt negative emosjonelle erfaringer som har satt spor. 

 

Jeg legger gjerne opp et løp der vi først prøver å identifisere og mestre triggere av traumereaksjoner bedre for å kjenne mer trygghet i hverdagen. Dette arbeidet kalles stabiliseringsarbeid. Det er viktig for trygghet både før og parallelt med traumebearbeidelse.

 

Metoden EMDR er en anerkjent måte å behandle PTSD (se mer om EMDR under metoder i menyen).

 

Henvendelse på mail:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller sms: 92635839

© Kopirett. Psykolog Lena Hole