Skip to main content

En annen metode: Coherence Therapy

                     

          Hilma af Klimt, svensk kunster (1862-1944)

 

Coherence terapi er en terapiprosedyre hvor flere kjente innfallsvinkler fra klinisk psykologi puttes sammen og er designet utifra sammenfattende studier på emosjon og hukommelse med teorigrunnlag innen nevrobiologiforskning. Fokuset i denne forskningen har vært på hva som skal til for å avlære tidligere emosjonelle erfaringer.  

Metoden har som mål å utforske tidligere vonde emosjonelle erfaringer som skapte mestringsmåter for overlevelse. Disse mestringsmåtene er med tiden blitt utdaterte og ikke lenger adaptive, og istedet blitt drivere for plagsomme symptomer.

Metoden ble godt kjent i følgende bok og har inspirert mange klinikere:

Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Når man bruker prosedyren ved å gå tilbake i tid og erfare emosjonelt hva symptomet står i sammenheng til, vil det gi hjernen et dypere sammenligningsgrunnlag med nyere gode erfaringer man opplever i nåtid enn det som rent kognitivt kan forstås med fornuft. Det er helt nødvendig at arbeidet har et emosjonelt og opplevelsesbasert fokus for å åpne opp ny emosjonell innsikt.

Det nevrobiologisk forskning kan sammenfatte som forutsetning for en emosjonell endring, blir forsøkt overført til en terapisammenheng ved bruk av en prosedyre som kalles Therapeutic Memory Reconsolidation. Det er når gamle og nye relevante emosjonelle erfaringer  oppleves og oppleves å stå i et direkte motsetningsforhold til hverandre emosjonelt, at en større endring er mulig. I praksis må de relevante emosjonelle motsetningene også være presentert samtidig innen en og samme terapitime, men med muligheten åpen generelt innenfor fem-seks klokketimer. Prosedyren i Coherence Therapy må være emosjonelt og relevant tilrettelagt. Den brukes gjerne alene eller som et tillegg for å optimalisere behandlingseffekter innenfor andre metoder.

Les mer her: http://coherencetherapy.org

Video med Bruce Ecker: https://youtu.be/W_Iu6w7na8k