Coherence Therapy

Coherence Therapy er en integrativ form for korttidsterapi hvor flere kjente innfallsvinkler settes sammen på en ny måte basert på nyere hukommelsesforskning. Fremgangsmåtene i behandlingen er erfaringsbaserte der man legger vekt på å kjenne på og erfare følelsene for at endring skal kunne skje. Metoden er konstruktivistisk i det å skape nye rammer for å løse problemer. Det er et tydelig tilknytningsbasert fokus (på nære relasjoner) og er eksistensialistisk i sin utdypning av symptomers mening. Metoden er beskrevet av dens grunnleggere i boken Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Symptomets mening utforskes ved å se reaksjonene i sammenheng med mestring av tidligere vonde emosjonelle erfaringer. Disse mestringsmåtene som en gang var adaptive og helt nødvendige for å overleve, er fastlåste, men blir gjerne med tiden utdaterte uten at vi merker det. Hangups i utdaterte mestringsmåter kan i nåtid sies å ha blitt det som utgjør selve problemet og skaper symptomene. 

Selve teorigrunnlaget for metoden er en oppdatert nevrobiologiforskning på minne rekonsolidering og spesielt den del av forskningen som belyser en varig form for endring av emosjonelle lærdommer. Når forskningen blir forsøkt overført til terapisammenheng er det blitt laget en prosedyre for emosjonelle endringsprosesser som kalles det Therapeutic Memory Reconsolidation. Er metoden riktig tilrettelagt, kan det skapes en endring som får symptomer til å forsvinne på varig basis.

Prosedyren i Coherence terapi er slik at den bringer symptomets mening inn en ny ramme som gjør det mulig å se gamle erfaringer på en helt ny måte som muliggjør en frigjøring fra problemet. 

Jeg bruker prosedyren i Coherence Therapy alene eller som et tillegg til andre metoder for å optimalisere behandlingseffekter.

 

Les mer her: http://coherencetherapy.org