EMDR bearbeiding ved traumer

 

EMDR (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

Sertifisert EMDR behandler.

EMDR er en anerkjent og effektiv bearbeidingsmetode særlig for traumerhendelser (PTSD og kompleks PTSD). EMDR har dessuten den fordel for noen at det kreves mindre verbalisering enn i en vanlig terapisamtale, og kan derfor egne seg godt hvis man gruer seg for å snakke om vanskelige ting. Ved siden av bearbeiding er det også viktig å mestre selve triggerne og traumereaksjonene i hverdagen gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening. Dette er ferdigheter som gis i forkant og underveis i EMDR behandlingen. Det oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angst, stress og ulik type uro ved traumeplager.

Mer informasjon her: http://emdrnorge.no