Par og familieterapi

Jeg har som psykolog arbeidet mange år som parterapeut og er spesialist innen familieterapien der man jobber med endring på det som skjer i relasjoner mellom mennesker i konflikt. 

I parterapi kan man få hjelp til å forstå ulike mekanismer som gjentar seg i relasjonen til din kjære. Par kan lære hva som skal til for å forstå hverandre bedre, være på lag, bli bedre kjent med hverandres behov, utvikle en tryggere og varmere kommunikasjon, få hjelp til forsoning og hjelp til å håndtere konflikter og uenigheter av forskjellige slag. 

I mitt arbeid har jeg lært hvor stor betydning det har i menneskers liv at man klarer å få det trygt og godt med sine nærmeste. Jeg har sett at det å gå i slik terapi oppleves som en stor investering der avkastning er svært god. Man kan få tilbake overskudd og glede i hverdagen. Det er en investering som ikke bare spiller inn på at man får det hyggeligere hjemme med sine nærmeste i hverdagen, men at det gir ringvirkninger på helsen til en hel familie, overskudd og fungering i arbeid og på alle andre områder i livet.

Jeg arbeider konkret med utgangspunkt i det spesielle hvert par strever med, og bruker mange typer av intervensjoner tilpasset dette. Jeg anvender metoder som er emosjonsfokuserte og opplevelsesbaserte, kombinert med løsningsfokusert og narrativ tilnærming og andre metoder innen familieterapifeltet. Øvelser og konkrete verktøy gis.

Jeg anvender metoden EFT for par - Emosjonsfokusert terapi. Dette er en av de mest effektive metoder innen parterapi og kan vise til gode resultater. Mer informasjon om EFT for par finner du her: http://www.seft.no/om-emosjonsfokusert-terapi.html).

Jeg bruker også narrativ terapi (etter modell av Epston & White) som er en språklig konstruktivistisk innfallsvinkel som gir mulighet til å være på lag med hverandre og komme på sporet av de gode fortellingene knyttet til identitet og selvfølelse hos begge parter, fortellinger som kan gå tapt når konflikter tar overhånd. En artikkel jeg har skrevet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening viser min bruk av narrativ terapi og metode på et parforhold der den ene var plaget av sjalusi:  http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=308766&a=2

Jeg har tidligere skrevet bok fra parterapifeltet. Boken heter “Kjærlighetskoden - Om å ta vare på det parforholdet du har” (Kagge Forlag 2010). Temaet er tillit, konflikt og forsoning. Temaene og synsvinklene i boken er rettet til par med historier hentet fra parforhold, men det finnes mange type av relasjoner der tillit er tema. Boken kan derfor oss være relevant for å reflektere over foreldre-barn relasjonen, søskenrelasjoner, relasjoner i venneflokken eller på jobben.